Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
Gizlilik Politikası
 

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. (“Menarini” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) olarak işbu internet sitesini ziyaretiniz sürecinde elde edeceğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) sizleri bilgilendirmek isteriz. Menarini, kişisel verilerinizi başta KVKK ve hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil mevzuat olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki sair mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına (“Veri Koruma Mevzuatı”) uygun olarak işlemektedir.

Topladığımız bilgiler

İnternet sitesinde yer alan içerikler münhasıran sağlık meslek mensuplarının erişimine açıktır. Bu içeriklere erişmek isteyen sağlık meslek mensuplarının internet sitesine üye olması gerekir. Üyelik sürecinde sağlık meslek mensubu olunduğunun teyit edilmesi amacıyla ve ziyaretçi deneyiminizi geliştirmek için yaşınız fve mesleğiniz gibi bilgileri vermenizi isteyebiliriz. İnternet sitemize üye olduğunuz takdirde işlenecek verilerinize ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Üye Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilirsiniz. Üyelik sürecinde talep edilen ve aydınlatma metninde belirtilen verileriniz dışında hassas bilgileriniz toplanmamaktadır.

Buna ek olarak internet sitemiz üzerinden üye olmadan ulaşabileceğiniz, münhasıran sağlık meslek mensuplarının erişim sağlayabileceği Dijital Etkinlik Platformu kapsamında da mesleğiniz gibi bilgileri vermenizi isteyebiliriz. Bu kapsamda işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Platform Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilirsiniz.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz takdirde (çevrimiçi ziyaretçi) aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir. Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin toplanan veriler ziyaretçilerin kimliğini belirlemek için kullanılmamaktadır.

İnternet sitemiz içerisindeki çerezlere izin vermeniz halinde kişisel verileriniz, site içeriklerinin tercihleriniz temelinde özelleştirilmesi, kişisel içerik ve tanıtımların gösterilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamıza ilgili linkten ulaşabilirsiniz.

Ziyaret izleme verileri aşağıdakilerden ibarettir ve otomatik olarak toplanmaktadır:

Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği Bilgisi

-   Cihaz, Marka, Model

-   5651 IP Logları

-   İşletim sistemi (Windows, OS X, Linux, iOS, Android vb.)

-   Tarayıcı ve tarayıcı sürümü (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari vb.)

-   Ekran çözünürlüğü (1280x1024, 1024x768, vb.),

-   JavaScript desteği

-   Java desteği

-   Bölgesel ayarlar ve dil ayarları (hangi ülkede olduğunuzu tespit etmek için)

-   Görüntülediğiniz sayfanın başlığı

-   Görüntülediğiniz sayfanın URL’si

Hukuki İşlem Bilgisi

IP Adresi ve trafik bilgisi kapsamına giren diğer veriler, Ziyaret tarihi ve saati

Diğer Toplu İstatistik Bilgileri

Birinci taraf çerez desteği (bilgisayarınıza çerez yerleştirme iznini bize verip vermediğiniz)

Ziyaretçi kimliği (bu bilgiyi mümkün olduğu zamanlarda bilgisayarınıza yerleştirdiğimiz bir çerez sağlar)

Yönlendirici (hangi siteden geldiğiniz, örneğin google.com)

Toplanan tüm bilgileriniz yalnızca yukarıda yer alan Aydınlatma Metinlerinde belirttiğimiz ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan amaçlar doğrultusunda saklanmaktadır. İlgili amacın veya hukuki sebeplerin ortadan kalkması durumunda gizliliğinizin sağlanması için tüm verileriniz silinecek ve imha edilecektir.

Veri güvenliğini nasıl sağlıyoruz?

Kişisel veriler bu internet sitesinde yalnızca gerekli olduğu ölçüde toplanmaktadır. Toplanan veriler hangi nedenle olursa olsun üçüncü şahıslara hiçbir şekilde satılmamaktadır. Üyelik sürecinde toplanan kişisel bilgiler, aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla ve kapsamla sınırlı olmak üzere sözleşmeli hizmet sağlayıcıları ve danışmanlarla paylaşılabilir. Böyle bir paylaşım veri gizliliği mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.

Veriler nerede işleniyor?

Topladığımız her türlü kişisel veri dünya genelinde İbrahim Etem-Menarini’nin küresel teşkilatı dâhilinde transfer edilebilir. Böyle bir transfer ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde yapılmaktadır.

Ziyaretçilerin hakları

Veri koruma kurallarına istinaden aşağıda sayılan haklara sahipsiniz. Bu hakları kullanmak için bizimle 02124671111 üzerinden iletişime geçebilirsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı her zaman menarinisizinle@menarini.com adresine e-posta göndererek yahut yukarıda yer alan açık adrese yazılı talebinizi ileterek kullanabilirsiniz.